Menu

NOW SHOWING FROM FRIDAY MAY 18TH TO THURSDAY MAY 24TH

BOOK CLUB (PG-13)

Fri May 18th

4:15, 6:45PM

Sat May 19th & Sun May 20th

2:00, 4:15, 6:45PM

Mon May 21st thru Thur May 24th

 4:15, 6:45PM

DEADPOOL 2 (R)

Fri May 18th

4:30, 7:15PM

Sat May 19th & Sun May 20th

1:45, 4:30, 7:15PM

Mon May 21st thru Thur May 24th

 4:30, 7:15PM

LIFE OF THE PARTY (PG-13)

Fri May 18th

5:00, 7:30PM

Sat May 19th & Sun May 20th

2:30, 5:00, 7:30PM

Mon May 21st thru Thur May 24th

 5:00, 7:30PM

RBG (PG)

Fri May 18th

4:45PM

Sat May 19th & Sun May 20th

12:30, 4:45PM

Mon May 21st thru Thur May 24th

 4:45PM

LEAN ON PETE (R)

Fri May 18th

7:00PM

Sat May 19th & Sun May 20th

2:15, 7:00PM

Mon May 21st thru Thur May 24th

 7:00PM